Құпиялылық саясат

 1. Банк Клиенттің банктік құпиясын құрайтын ақпаратқа үшінші тұлғалардың рұқсатсыз кіруін болдырмау үшін шаралар қолдануға міндеттенеді. Бұндай сипаттағы кез келген ақпарат тек Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте ғана үшінші тұлғаларға беріледі.

 2. Құпиясөздерді, SMS кодтарын пайдалану қандай да бір құпия ақпараттың Клиенке берілуін немесе Банктің сақтауын білдірген жағдайда үшінші тұлғалардың бұндай ақпаратқа Клиенке берілгенге дейін кіру рұқсатын болдырмау үшін, сонымен қатар аталған ақпаратты сақтау кезінде Банк барлық қажетті және Банкке тәуелді ұйымдастыру және техникалық сипаттағы шараларды қолдануға міндеттенеді.

 3. Тараптар олардың осы Келісім бойынша алынған барлық ақпарат құпия болып табылатындығымен және оны алдын ала екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз қандай да бір жолмен үшінші тұлғаларға жариялауға болмайтындығымен келіседі.

 4. Тармақта белгіленген тыйым бұндай ақпаратты беру немесе жария ету оған Қазақстан Республикасының заңнамасымен тікелей өкілетті тұлғалардың және органдардың талаптарында ескерілген жағдайларға жүрмейді.
 5. Пайдаланушы Мобильді қосымшаны пайдаланған кезде, Банк қосымшаның қолданған ақпаратын жинай алады (немесе) қолдануы мүмкін:
  5.1. Пайдаланушыға жақын Банктің филиалдарын іздеу үшін оныңорналасқан жері туралы ақпаратты, геолокацияны, орналасқан жердің нақты координаттарын, орналасқан жерінің шамамен координаттарын;
  5.2. Пайдаланушының мобильді құрылғысының камерасына, фотоқұжаттарға, сурет пен / немесе фотосуретті жасау және / немесе сақтау, медиа материалдарды сақтау үшін Пайдаланушының мобильді құрылғысының медиатекасына (фотогалерея / бейне галерея), мобильді қосымшада пайдаланушының фотосуреттерін көрсету үшін пайдаланушының мобильді құрылғысында суретті сақтау, төлем үлгісін қосу және қажетті құжаттарды жүктеу;
  5.3. Пайдаланушының мобильді құрылғысының телефон нөмірін, Ұялы телефонның ұялы желісі туралы ағымдағы ақпаратты, барлық ағымдағы қоңыраулардың күйін және тіркелген барлық есептік жазбалардың тізімін қамтитын Пайдаланушының мобильді құрылғысының күйіне тек оқуға рұқсат. Мобильді қосымшада авторизация кезінде ұялы телефон нөмірін автоматты түрде толтыру үшін Мобильді қосымшаны қолданудың қауіпсіздік деңгейін жақсарту үшін пайдаланушының мобильді құрылғысы;
  5.4. қызмет көрсету және өзара есеп айырысу үшін төлемдерді орындау кезінде телефон нөмірін автоматты түрде толтыру мақсатында телефон кітапшасына кіру;
  5.5. операцияны растау үшін SMS хабарлама түрінде Банк жіберген растау кодын автоматты түрде толтыру мақсатында SMS хабарламаларға қол жеткізу;