Тарифтер және лимиттер

Ақша аударымдары (Visa Direct, MasterCard MoneySend):

 • ҚР ЕДБ шығарған карточкаларынан ForteCard карточкаларына - KZT 0
 • ForteCard карточкаларынан ҚР ЕДБ шығарған карточкаларына– 0,9% мин. KZT 150 макс. KZT 750
 • ForteCard карточкаларынан шетел банктері шығарған карточкаларына – 0.9% мин. KZT 750
 • ҚР ЕДБ шығарған карточкаларынан ҚР ЕДБ шығарған карточкаларына – 0.9% мин. KZT 250 макс. KZT 750
 • ҚР ЕДБ шығарған карточкаларынан шетел банктері шығарған карточкаларына – 0.9% мин. KZT 950

Ақша аударым операциялары (банкішілік):

 • Бір клиенттің шоттары арасында - KZT 0
 • Әр түрлі клиенттердің шоттары арасында - KZT 0

Банкаралық ақша аударымдары:

 • Ұлттық валютада - 0,3%, мин. KZT 500, макс. KZT 3500

Шоттарды ашу, жүргізу және жабу:

 • Банктік шотты ашу - KZT 0
 • 1 жылдан артық қозғалыссыз ағымдағы шотты жүргізу - KZT 1000

Төлемдерді жүргізу:

 • Қызметтерді жеткізушілердің пайдасына, оның ішінде коммуналдықтөлемдер - KZT 0
 • Бюджетке төлемдер (салықтар және бюджетке міндетті басқа да төлемдер) - KZT 0

Басқа операциялар:

 • Шот бойынша үзінді беру - KZT 0

Лимиттер:

 • Тәулігіне ақша операциялардың санына лимит - 5
 • Бір клиенттіңшоттары арасындағы депозиттерден ақша аударымына тәуліктік лимит - 500 000 теңге. Contact Center -геқоңырау шалу арқылы 1 000 000 теңгеге дейін ұлғайту.
 • Үшінші тұлғалардың пайдасына (депозиттерден ақша аударымдарын қоспағанда) ақша аударымына тәуліктік лимит - 500 000 теңге.Contact Center -геқоңырау шалу арқылы 1 000 000 теңгеге дейін ұлғайту.
 • Шоттан ақша қаржылауға лимит - 4 000 000 теңге.Contact Center -геқоңырау шалу арқылы ұлғайтуға болады.